Muốn sống một đời thật hạnh phúc bình yên

Muốn sống một đời thật hạnh phúc bình yên Trên khoảng trời của riêng mình tự vẽ Rồi những lúc có sóng vỗ khe khẽ Có một người nắm tay cùng vượt qua.

Muốn sống một đời thật hạnh phúc bình yên
Trên khoảng trời của riêng mình tự vẽ
Rồi những lúc có sóng vỗ khe khẽ
Có một người nắm tay cùng vượt qua. 

Su Chan

Tạo ngày 07/10/2017, Cập nhật ngày 07/10/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote