Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Của Tôi

Một cậu bé chuyển tới nhà của Tiểu Hi, nhưng cô không biết cậu ta là Đại Ma Vương. Mà mục tiêu của Đại Ma Vương này lại chính là Tiểu Hi ...

Đại Ma Vương Chuyển Tới Nhà Của Tôi