Ảo Thuật Gia - Hòa Nhạc Tử

Một cô gái có nhiệt huyết với môi trường và khoa học vô tình phát hiện ra ảo thuật gia nổi tiếng thế giới thực sự là một người có năng lực siêu phàm. Nhờ một bí mật kinh thiên mà số mệnh đem họ tới bên nhau. Sức mạnh của tình yêu còn uy lực hơn cả ma pháp ...

Ảo Thuật Gia - Hòa Nhạc Tử
aothuatgia hoanhactu trannguyenquynhhoa ngontinh