Name ThụyPhiênNguyễn Phúc
Gender Male
Location HCM
Total News
28
Total Lists
1
ABOUT

Truyện của tôi đã từng rất hài hước. Thơ tôi thì buồn. Truyện của tôi không dài không ngắn chỉ đủ vừa cho một người con gái một khi nào đó sẽ tìm thầy chính mình trong câu chuyện của tôi... Thơ của tôi như là những nấc thang bước ngược, trên cái hành trình mà tôi luôn tâm niệm: "biến Thụy Phiên thành Lạc Phiên"

joined at 2 tháng trước