Gender Male
Location Việt Nam
Total News
1
Total Lists
0
ABOUT

Nếu một ngày, tôi gặp được bản thân mình trong quá khứ, nhất định tôi sẽ tát cho chính mình một cái rồi nói “Mày đã làm quá nhiều chuyện sai lầm rồi!” .................................................................................................................................................................................

joined at 1 tháng trước