Thuở trời đất còn hỗn mang, trên thế gian xuất hiện ba nguồn sức mạnh to lớn, cùng nhau chi phối vạn vật, tạo nên sự cân bằng.

Đại diện cho ba nguồn sức mạnh đó là ba vị chúa tể. Bao gồm Long Thần ở Hồ Thiên, Cửu Vĩ ở Xuân Viên và Yêu Tôn của miền viễn tây.

Thế nhưng sự cân bằng không giữ được lâu, vào một ngày trời lộng gió, ba vị đã có một cuộc đại chiến trời long đất lở.

Sau cuộc chiến này, Yêu Tôn bị phong ấn, Cửu Vĩ vì muốn bảo trợ cho loài người nên đã từ giả Xuân Viên. Riêng Long Thần vẫn một hình một bóng cư ngụ chốn Đông Lâm.

Năm năm tháng tháng trôi qua, vũ trụ xoay vần như con thoi…

< Chương trước Chương sau >
Trương Ngọc Duyên

Tạo ngày 18/01/2018, Cập nhật ngày 26/04/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote