Tên truyện: Long Thần

Tác giả: Dye1002

Thể loại: Fafiction. Đây là một câu chuyện mị viết dựa trên những nhân vật của bộ maga/anime Naruto. Tất nhiên những nhân vật và tên của họ sẽ thuộc về Kishimoto rồi (Trừ một số nhân vật do mị tạo ra). Tuy nhiên thế giới trong truyện cũng như kết cấu mạch truyện… đều là của mị.

Rating: 18+

Văn án:

-Liệu một ngày… khi mọi chuyện kết thúc… nàng có thể ở bên cạnh ta được không?

-Ta mong nàng có thể cùng ta sống đến đầu bạc răng long. Sinh cho ta thật nhiều hoàng tôn.

Trong kí ức rất lâu về trước, có kẻ đã từng ôm cô dưới trăng và nói như vậy.

Giờ thì kẻ đó đã nắm quyền hành trong tay. Nhưng người ở bên hắn, sinh hoàng tôn cho hắn… không phải là cô.

Mặc dù biết tất cả những gì hắn nói là hoang đường. Nhưng trong vô thức, cô đã lưu giữ rất kĩ cảnh vật của đêm trăng hôm đó.

Đến khi trở về, hồ sen từng ước nguyện cũng đã chết rũ rồi.

Chẳng còn lại gì.

Chương sau >
Trương Ngọc Duyên

Tạo ngày 18/01/2018, Cập nhật ngày 26/04/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote