Mình chẳng gặp lại sau ngày chia tay

Rồi từ đó mình chẳng còn gặp nhau Kể từ sau ngày chia tay hôm ấy Mọi người cứ nghĩ mình bình yên thật đấy Nhưng trong lòng giông bão không nguôi.

Rồi từ đó mình chẳng còn gặp nhau
Kể từ sau ngày chia tay hôm ấy 
Mọi người cứ nghĩ mình bình yên thật đấy
Nhưng trong lòng giông bão không nguôi. 

Su Chan

Tạo ngày 07/10/2017, Cập nhật ngày 07/10/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

1

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote