Em đừng buồn vu vơ

Em đừng buồn vu vơ Vì những điều đã cũ Xin em đừng ủ rũ Giữa tháng ngày thanh xuân.

Em đừng buồn vu vơ
Vì những điều đã cũ
Xin em đừng ủ rũ
Giữa tháng ngày thanh xuân. 

 

Su Chan

Tạo ngày 07/10/2017, Cập nhật ngày 07/10/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote