Em chỉ biết yêu anh như thế

Có những tình cảm, đôi khi chỉ là từ một phía.

Em chỉ biết yêu anh như thế
Em chỉ muốn được anh vỗ về
Nhưng đâu biết rằng anh không thể
Ở bên cạnh, trọn đời yêu thương. 

 

Su Chan

Tạo ngày 23/09/2017, Cập nhật ngày 23/09/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote