Death Prom

Tác giả: Hứa Huy Hoàng

Tình trạng: Cập nhật

Thể loại: Việt Nam.

Người đăng: Hứa Huy Hoàng

Lượt xem: 2597

Đấu tranh - Công lý - để làm chi? Công an - luật pháp - ích lợi gì? Ranh giới mong manh - người hay quỷ? Bạn bè tri kỷ - kẻ tình nghi. Oan hồn ma quỷ - có thật không? Hung án bên trong ánh lữa hồng Vũ hội - văn chương - điều sáo rỗng Máu đỏ...

Đấu tranh - Công lý - để làm chi? Công an - luật pháp - ích lợi gì? Ranh giới mong manh - người hay quỷ? Bạn bè tri kỷ - kẻ tình nghi. Oan hồn ma quỷ - có thật không? Hung án bên trong ánh lữa hồng Vũ hội - văn chương - điều sáo rỗng Máu đỏ thay cho chút rượu nồng.

Đọc thêm
Hứa Huy Hoàng

Tạo ngày 19/08/2017, Cập nhật ngày 24/08/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

2

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Boss hung mãnh: Ông xã, kết...

20/11/2016

Đang phát hành

Chọc tức vợ yêu - Mua một...

22/03/2017

Đang phát hành

Lão và Em

27/11/2016

Đang phát hành

Tạm biệt em, định mệnh đời tôi

18/11/2016

Đang phát hành

Vương phi trọng sinh ký

07/06/2017

Đang phát hành

Kết nối với vinote