Có những lúc mỏi mệt lòng muốn buông

Có những lúc mỏi mệt lòng muốn buông Muốn quên đi những chuyện buồn quá khứ Bao niềm đau có gì mà phải giữ Để cho lòng càng thêm sầu đau thương.

Có những lúc mỏi mệt lòng muốn buông
Muốn quên đi những chuyện buồn quá khứ
Bao niềm đau có gì mà phải giữ
Để cho lòng càng thêm sầu đau thương. 

Không đành lòng, lại nắm chặt bàn tay
Rồi tự nhủ: phải cố thêm chút nữa
Đời dài rộng khó khăn mới gõ cửa
Sao đã vội đầu hàng chấp chận thua?

Su Chan

Tạo ngày 07/10/2017, Cập nhật ngày 07/10/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote