Nói với người yêu

Này người yêu em hãy cuồng si / Yêu đảo điên đêm nay là cần thiết

Này người yêu em có nghe không

Chim cút kêu gọi bạn tình đến

Chim sáo ca bài ca hạnh phúc

Còn đôi ta sao mãi lặng im?

 

Này người yêu em hãy cuồng si

Yêu đảo điên đêm nay là cần thiết

Trao hết cho nhau mà không hề nuối tiếc

Bởi từ lâu ta đói khát tình

 

Này người yêu em hãy khóc giùm tôi

Nước mắt đã khô từ thời thơ dại

Chẳng còn da cho vết thương làm sẹo

Hóa đá rồi tôi vẫn còn yêu!

 

Này người yêu em cứ phụ tôi

Thêm một lần đau tôi không hề chết

Tôi đã quen mất tiền, mất tình, mất hết...

Chỉ còn thân này mãi thật với ước mơ.

 

-St

Não Cá

Tạo ngày 09/11/2016, Cập nhật ngày 04/04/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote