Mệnh Đề

Trong tình yêu, mệnh đề khó đoán nhất là hai điều này: người tôi yêu không yêu tôi, người yêu tôi thì tôi lại không yêu...

 Trong tình yêu, mệnh đề khó đoán nhất chính là hai điều này: Người yêu tôi thì tôi không yêu, người tôi yêu lại không yêu tôi. Trong lúc tiến thoái lưỡng nan thường sẽ làm tổn thương đến cả ba. Thế nhưng, tuổi thanh xuân sẽ luôn có nuối tiếc và hối hận, nó giúp chúng ta nhanh chóng trưởng thành trong những năm tháng sau này, sẽ không để vuột mất người mà chúng ta không nên bỏ lỡ.

Lục Mẫn

Tạo ngày 25/12/2016, Cập nhật ngày 20/01/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

You are reaction?

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Đọc nhiều nhất

Kết nối với vinote