Là Bạn Thôi Sao?

Đôi lúc chúng ta thấy yêu nhưng không thể nào nói ra. Cuối cùng cả hai chỉ có thể là bạn.

Chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi sao?

Chẳng thể yêu dù chỉ một ngày nào

Khẽ trộm nhìn mơ về người mỗi tối

Người hỡi người sao chẳng hiểu lòng tôi!?


Trân Huỳnh

Tạo ngày 01/12/2016, Cập nhật ngày 04/12/2016

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Đọc nhiều nhất

Sau chia tay

Lan Hy 3 tuần trước 17 6,184

Kết nối với vinote