Giảm Cân Thôi!

Nhắc nhở cô nàng béo

Giảm Cân Thôi!

Nếu như béo mà có tâm hồn đẹp

Thì bạn vẫn là một đứa béo thôi!

Béo đủ rồi mình phải giảm cân thôi!

Đừng chần chừ thêm một giây nào nữa!


Trân Huỳnh