Già...

Già như một ngọn cỏ lau...

Già như một ngọn cỏ lau

Ngả nghiêng trong gió rũ nhàu tóc mây

Chuyện xưa còn kể mê say

Cười vang một tiếng thiên thai gọi về

Đỗ Loan

Tạo ngày 12/01/2017, Cập nhật ngày 12/01/2017

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Đọc nhiều nhất

Con Đĩ Ranh

hangdt123 6 ngày trước 0 137

Kết nối với vinote