Già...

Già như một ngọn cỏ lau...

Già...

Già như một ngọn cỏ lau

Ngả nghiêng trong gió rũ nhàu tóc mây

Chuyện xưa còn kể mê say

Cười vang một tiếng thiên thai gọi về